...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Počasí v Lipencích

Aktuální předpověď počasí

dnes, pondělí 15. 4. 2024
zataženo
14 °C 8 °C
zataženo, mírný západní vítr
vítr Z, 7.35 m/s
tlak 1012 hPa
vlhkost 50 %
zítra, úterý 16. 4. 2024
déšť
10 °C 6 °C
déšť, čerstvý západní vítr
vítr Z, 8.94 m/s
tlak 1011 hPa
vlhkost 47 %
srážky 4.53 mm
středa 17. 4. 2024
zataženo
9 °C 2 °C
zataženo, mírný severozápadní vítr
vítr SZ, 6.62 m/s
tlak 1020 hPa
vlhkost 44 %
čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť
8 °C 3 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
vítr SZ, 6.95 m/s
tlak 1010 hPa
vlhkost 73 %
srážky 1.29 mm

Rok 2022

Jaro 2022, tedy měsíce březen, duben a květen, bylo jako celek teplotně normální a srážkově mírně podnormální. Z toho březen byl teplotně normální a srážkově silně podnormální, spadlo jen 17 mm, duben teplotně mírně podnormální a srážkově slabě nadnormální, spadlo 38 mm a květen teplotně mírně nadnormální a srážkově mírně podnormální, spadlo 28 mm. Nejnižší jarní teplota vzduchu, -8 st.C, byla naměřena na samém začátku jara, 1., 2. a 3. března, a pak 13. března, nejvyšší, 30 st. C  20. května. V březnu mimořádně dlouho svítilo slunce, téměř dvojnásobně v porovnání s dlouhodobým průměrem, zcela mimořádně se vyskytlo 7dní, kdy se neobjevil žádný mrak  V tomto období byly naměřeny také mimořádně velké denní amplitudy mezi minimální a maximální teplotou, nejvyšší  23. března, a to 25 st. C (ráno -5 st. C, odpoledne 20 st. C¨). Příčinou byly mohutné tlakové výše. Sněhová pokrývka ležela v jediném jarním dnu, 4. března, a to 1 cm. 

Jan Pavlík

Léto 2022, tedy měsíce červen, červenec a srpen, bylo v Lipencích jako celek teplotně mírně nadnormální, srážkově silně nadnormální. Červen měl extrémní počasí, byl teplotně silně nadnormální a srážkově extrémně nadnormální, spadlo 264 mm, červenec byl teplotně slabě nadnormální a srážkově mírně podnormální, spadlo 47 mm, srpen byl teplotně i srážkově mírně nadnormálním, spadlo 97 mm. Nejnižší teplota byla naměřena 16. a 17, července, 8 st. C, nejvyšší 19.června, 37 st. C, což je absolutní červnový rekord. Tropických dnů s maximální teplotou 30 st. C a vyšší bylo 18, tropická noc s minimální teplotou 20 st. a vyšší  byla 26. července, 21 st. C. Červnových 264  mm srážek překonalo dlouhodobý průměrný srážkový úhrn za celé léto. Nejintenzivnější srážky padaly v bouřkách v noci ze 24. na 25. června, kdy bylo naměřeno 129 mm, nejvíce ze všech míst v České Republice. K tomu patrně přispěl tepelný ostrov Prahy. Letošní vydatné srážky v době vegetace se podepsaly na bujném růstu vegetace, ale v podzemních vodách se podstatněji neprojevily.

Jan Pavlík

Podzim 2022 v Lipencích byl teplotně mírně nadnormální a srážkově v mezích normálu. Z toho září byl teplotně slabě podnormální a srážkově normální - spadlo 45 mm, říjen teplotně silně nadnormální a srážkově normální - spadlo 33 mm, listopad teplotně mírně nadnormální a srážkově slabě podnormální - spadlo 18 mm. Nejvyšší podzimní teplota byla naměřena 7. září,  26 st. C, nejnižší 20 listopadu, -5 st. C. Mimořádně teplo bylo 16. - 18. října s teplotními maximy 20 až 22 st, C, mimořádně byl také naměřen první mráz až 18. listopadu, -1 st. C. Současně napadl 1 cm prvního sněhu, který vydržel ležet tři dny.

Jan Pavlík

Rok 2021

Letošní jaro bylo jako celek v Lipencích teplotně silně podnormální a srážkově mírně nadnormální. Z toho teplotně byly podnormální všechny tři měsíce, březen byl jen slabě podnormální, duben silně podnormální a květen nejvíce podnormální. Srážkově byl březen mírně podnormální, spadlo 14 mm, duben také mírně podnormální, spadlo 24 mm a květen silně nadnormální, spadlo 126 mm. Nejnižší jarní teplota byla naměřena 9 března, -7 st.C, nejvyšší 10. a 11. května, 29 st.C, vysoká teplota vzhledem k datu byla také naměřena 31. března, 24 st.C. Sněhová pokrývka 1 cm ležela od 9. do 21. března.

Ráz počasí byl charakterizován silnými teplotními výkyvy, typickými pro jarní období, časově ale značně převládala chladná období. Po dlouhé době tak vyšlo celé roční období jako teplotně podnormální. To se projevilo asi dvoutýdenním opožděním vývoje vegetace. Opakující se srážkově vydatnější období včetně sněhové pokrývky částečně doplnila deficit podzemních vod. 

Jan Pavlík.

Léto 2021 v Lipencích bylo teplotně slabě nadnormální a srážkově mírně nadnormální. Z toho teplotně byl červen silně nadnormální, červenec slabě nadnormální a srpen mírně podnormální. V absolutních srovnání byl červen nejteplejším měsícem a srpen nejchladnějším měsícem. Nejnižší teplota byla naměřena 1. června, 3 st.C, nejvyšší 20. června, 33 st.C, nejteplejší noc byla 21. června s minimem 22 st.C. Srážkově byl červen silně nadnormální, spadlo118 mm, červenec slabě nadnormální, spadlo 93 mm a srpen též slabě nadnormální, spadlo 84 mm. V první polovině léta se tvořily četné noční bouřky na zvlněné frontě, která se nad střední Evropu obnovovala, a která oddělovala mimořádně teplý vzduch v jihovýchodní polovině Evropy od chladného vzduchu v její severozápadní polovině. Večer 13. července dorazila nad Lipence zvláštní bouřka, ve které nepřetržitě hřmělo za nepřetržitého nasvícení oblaků plošnými blesky.

Podzim 2021 v Lipencích byl teplotně slabě nadnormální a srážkově  silně podnormální. Z toho teplotně  byl září mírně nadnormální, říjen normální a listopad slabě nadnormální, srážkově byl září s 11 mm a říjen s 15 mm silně podnormální, listopad mírně podnormální, v něm spadlo 28 mm. Nejvyšší podzimní teplota, 28 st.C, byla naměřena 9 září, nejnižší, -5 st.C, 25. října. V září i v říjnu pršelo jen ve dvou dnech. Koncem listopadu začal padat sníh, 28. ležel 1 cm. V důsledku suchého podzimu se zásoby podzemní vody dostaly z mírného navýšení znovu významně pod normál. V důsledku častých dešťů v letošním vegetačním období se nebývale rozhojnil jetel luční, který pak dokvítal ještě začátkem podzimu.

Zima 2021/2022 byla Lipencích jako celek teplotně mírně nadnormální, z toho prosinec byl  nadnormální slabě, leden mírně a únor silně. Nejvyšší teplota byla naměřena na přelomu roků, tedy  31. prosince a 1. ledna, a to 14 st.C, nejnižší 22. prosince, -8 st.C. Srážkově byla zima mírně podnormální, z toho prosinec s 24 mm slabě podnormální, leden s 31 mm slabě nadnormální a únor s 6 mm silně podnormální. Sněhová pokrývka alespoň 1 cm byla silně podnormální, v prosinci ležela 10dní, v lednu 4 dny a únor byl zcela bez sněhu. Maximální sněhová pokrývka , 4 cm, ležela v prosinci. 

Jan Pavlík

Rok 2020

Jaro, tedy měsíce březen, duben a květen, bylo jako celek teplotně přesně normální – odchylka od normálu byla 0 °C. Z toho březen a duben byly slabě nadnormální a květen byl mírně podnormální. Nejvyšší jarní teplota 26 °C byla naměřena 26. dubna a 10. a 19. května. Nejnižší teplota -8 °C byla zjištěna 23., 24., a 25. března. 8. a 9. dubna byla zaznamenána nejvyšší amplituda, tedy rozdíl mezi minimální a maximální teplotou, a to 22 °C.

Srážkově bylo jaro jako celek blízké normálu, z toho březen byl se 47 mm slabě nadnormální, duben s 10 mm silně podnormální a květen s 93 mm mírně nadnormální. 30. a 31. března napadl sněhový poprašek. V březnu a v dubnu svítilo slunce značně nadnormálně, v květnu jen slabě podnormálně.

Cirkulace atmosféry byla na jaře velmi odlišná od té zimní. Byla charakterizována opakujícími se vpády studeného vzduch ze severních směrů, které byly oddělovány přílivem teplejšího vzduchu. Taková cirkulace atmosféry je nad Evropou typická pro jarní období, letos však byla mimořádně silně vyjádřená. K výraznému ochlazení došlo i na kalendářní ledové muže. Není tomu tak ale v každém roce. Ledovým mužům je třeba rozumět tak, že jde o ochlazení, při kterém klesá teplota vzduchu pod 0 st.C v období, kdy už je vegetace v pokročilém stádiu vývoje a je nebezpečí, že bude mrazy poškozena

Jan Pavlík

Léto, tedy měsíce červen, červenec a srpen, bylo jako celek teplotně slabě nadnormální, z toho červen a červenec byly jen slabě, srpen mírně nadnormální. Nejvyšší teplota vzduchu 35 °C byla naměřena 28. července a 21. srpna, nejnižší 7 °C pak 1. června. Vyskytlo se 19 tropických dní, tedy dní s teplotou vzduchu 30 °C a vyšší, a to převážně v druhé polovině léta. 21. srpna se vyskytla jediná tropická noc, kdy teplota neklesla pod 20 °C – minimum 21 °C. Srážkově bylo léto jako celek v mezích normálu, z toho červen s 86 mm srážek byl mírně nadnormální, červenec s 23 mm silně podnormální a srpen s 94 mm mírně nadnormální. Celkově se dá konstatovat, že jsme zažili léto typické pro střední Evropu. Na rozdíl od oblastí převážně na východ od středních Čech, které byly již od května podstatně více zavlažovány, se podzemní voda u nás po minulém suchu nedoplnila, ale pro bujný vzrůst vegetace deště postačovaly.

Jan Pavlík

Podzim, tedy měsíce září, říjen a listopad, byl v Lipencích jako celek teplotně mírně nadnormální. Mírně teplotně nadnormální byly i všechny tři měsíce. Nejvyšší podzimní teplota byla naměřena 15. září, 31 st.C, nejnižší  22. listopadu, -4 st.C. Srážkově byl podzim jako celek mírně nadnormální, při tom září bylo s 66 mm silně nadnormální, říjen s 53 mm mírně nadnormální al listopad s 11 mm silně podnormální. Nejsilnější srážky doprovázené posledními bouřkami padaly v noci z 26. na 27. září při přechodu frontální vlny od jihozápadu, spadlo v nich 52 mm, což bylo více než měsíční normál. Přes mírně nadnormální podzimní srážky se podzemní vody významně nedoplnily.

Jan Pavlík.

Zima 2020/2021 byla jako celek v Lipencích teplotně slabě nadnormální a srážkově normální. Z toho prosinec byl teplotně mírně nadnormální, leden slabě nadnormální a únor normální. Srážkově byl prosinec s 15 mm srážek silně podnormální, leden se 44 mm silně nadnormální a únor s 30 mm normální. Nejvyšší zimní teplota vzduchu 18 °C byla naměřena 25. února, nejnižší zimní teplota -16 °C byla naměřena 14. února. Souvislá sněhová pokrývka ležela 31 dnů, tedy ve třetině zimního období. Nejvyšší, 14 cm, byla naměřena 9. února. Sněhová pokrývka nad 10 cm se držela 9 dní. Sněhové charakteristiky odpovídaly dlouhodobému normálu, ale vzhledem ke globálnímu oteplování byly vyšší, než krátkodobější současný průměr. Důvodem byl nadprůměrně častý výskyt typů cirkulace atmosféry příznivých sněžení v této poslední zimě.

Jan Pavlík

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy