...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

OS KŠ INFO - VÝSTRAHA ČHMÚ: SILNÉ BOUŘKY (nízký stupeň nebezpečí) ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 12:00 do 21:00 hodin. 

DOČASNÁ ZMĚNA DOPRAVNÍHO OMEZENÍ NA STRAKONICKÉ

Práce na silnici

Stavba nového mostu na Zbraslavi, který spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně, se dostává do další fáze. Práce si v následujících dnech vyžádají dočasné omezení dopravy v pravém jízdním pruhu.

Od 28. 7. 2020 do 30. 7. 2020 dojde, z důvodu vrtání a betonáže pilot nového mostu, k uzavření pravého jízdního pruhu ve směru do centraDoprava bude zachována v levém jízdním pruhu.

V opačném směru z centra zůstanou zachovány dva jízdní pruhy.

Dále pak od 31. 7. 2020 do 2. 8. 2020 bude uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru z centra. Doprava bude zachována v levém jízdním pruhu.

V opačném směru do centra zůstanou dva jízdní pruhy.

Technická správa komunikací zahájila výstavbu nového mostu začátkem července a předpokládaný termín dokončení je pol. ledna 2021.

Stavba nového mostu byla navržena tak, aby respektovala polohu původního mostu a přeložek sítí. Pro přemostění komunikace Strakonická je tedy navržena trámová předpjatá konstrukce o světlosti otvoru 33,50 m a šířky 9,60 m.  Nosná konstrukce je tvořena z pěti prefabrikovaných předpjatých železobetonových nosníků z betonu a železobetonové spřahující desky z betonu C 30/37 vyztužené ocelí B500B. Mostovka je na opěrách ukončena nízkými koncovými příčníky. Římsy jsou železobetonové, monolitické s použitými lícovými prefabrikáty výšky 700 mm. Na obou římsách je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní.

Zhotovitel: OHL ŽS, a. s.

Aktualizované informace na webu TSK/ Významné stavby:

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5d8b1d5c32a1d05513e49c42

Datum vložení: 29. 7. 2020 11:01
Datum poslední aktualizace: 14. 8. 2020 15:14
Autor: Lukáš Veselý

Užitečné odkazy