...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Starostka městské části Praha-Lipence oznamuje, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. městě Praze, Jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha-Lipence a programem navrženým Radou MČ dne 06. 09. 2021, že svolává na pondělí 20. září 2021 od 18.00 hodin 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

Program jednání:

1. Zahájení
2. K zápisu z 22. zasedání ZMČ Praha-Lipence ze dne 21. 06. 2021
3. Schválení programu 23. zasedání ZMČ Praha-Lipence
4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 23. zasedání ZMČ Praha-Lipence
5. Volba výboru pro návrh usnesení 23. zasedání ZMČ Praha-Lipence
6. Představení „Studie proveditelnosti rozšíření MŠ Lipence“
7. Dotazy občanů – 30 minut
8. Dodatek č. 6 ke Smlouvě s 1. Vodohospodářskou společností s. r. o.
9. 4. úprava rozpočtu MČ Praha-Lipence
10. Schválení doplnění usnesení č. 388/2021 o schválení „Závěrečného účtu MČ Praha-Lipence za rok 2020“
11. Předání a svěření majetku od Magistrátu hl. m. Prahy MČ Praha-Lipence
12. Úprava kolem pomníku
13. Schválení výherce výběrového řízení
14. Záměry směny pozemků
15. Věcná břemena
16. Různé
17. Interpelace zastupitelů a dotazy občanů
18. Usnesení 23. zasedání ZMČ Praha-Lipence
19. Závěr 23. zasedání ZMČ Praha-Lipence

Podrobnější program bude zveřejněn na webových stránkách MČ Praha-Lipence nejpozději 17. září 2021.
Na zasedání Zastupitelstva bude umožněna přítomnost občanů za podmínek dodržování platných předepsaných hygienických opatření.

Odkaz na ON-LINE přenos jednání bude zveřejněn dne 20. 09. 2021 v 17:30 hod. na webových stánkách MČ Praha-Lipence a na facebookovém profilu MČ Praha-Lipence.

Místo veřejného zasedání zastupitelstva: jídelna Základní školy Lipence, Černošická 168, Praha 5 – Lipence.

Přílohy

Pozvánka na 23. jednání ZMČ 2021.pdf

Pozvánka na 23. jednání ZMČ 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,64 kB
Datum vložení: 7. 9. 2021 22:23
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2021 15:52
Autor: Lukáš Veselý

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Užitečné odkazy