...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Stručné informace ze 4. zasedání ZMČ Praha Lipence

Stručné informace ze 4. zasedání ZMČ Praha Lipence

První zasedání zastupitelstva Městské části Praha-Lipence v novém roce se věnovalo především přístavbě základní školy, kamerovém systému pro Lipence, rozpočtu na rok 2019, čističce odpadních vod a výběrovým řízením. Zastupitelé také schválili převod zásahového vozidla dobrovolných hasičů Tatra 815.

Zasedání zastupitelstva se zúčastnilo všech 15 zastupitelů. Za SpL Petr Cemper, Tereza Dolečková, Mgr. Lenka Kadlecová, Ing. Karin Tvrdá, Ing. Martin Vanko, Ludmila Zájedová, DiS a Mgr. Michal Zahradník. Za Hnutí Pro Prahu JUDr. Jan Kerbach a Michal Popek. Za HaFo Lipaňáků Ing. Marie Cimlerová, Jan Fatka, Stanislav Řezník, Ivana Slabochová a Ivana Žáková. Za ODS Josef Růžička. 

Pozvaní hosté: Bc. Ivana Vocetková, řediteka MŠ Lipence, Mgr. Jitka Krůtová, ředitelka ZŠ Lipence a Václav Drahorád, starosta MČ Praha Újezd.
Z řad veřejnosti se zúčastnilo 21 hostů.

Zasedání zahájeno 18:05, ukončeno 20:30


Převod zásahového vozidla JSDH

Zastupitelstvo souhlasilo s převodem nepotřebného vozidla zásahové jednotky SDH Lipence  Tatra 815 CAS 32, protože lipenečtí dobrovolní hasiči dostali díky dotacím z magistrátu vozidlo nové. A to zmodernizovanou Tatru 815-7. Stará Tatra z roku 1986 byla bezúplatně převedena SDH Praha-Újezd.

 

Dotazy občanů

Úklid sněhu z chodníků - pro obec pracují dva zaměstnanci technické údržby, kteří mají k dispozici dva benzínové zametače. Snaží se uklízet sníh ihned po napadnutí, ale jelikož jsou v obci různě široké chodníky a se zametačem se hůře manipuluje mezi značkami a lampami, je to časově náročné. Obec se ptala, zda je možné pořídit jiný stroj, ale z důvodu různých šíří chodníku nelze v současné chvíli použít jiný stroj.

Nájezdové obrubníky v „esíčku“ Černošické ulice - S obrubníky bohužel nelze hýbat, ale v současné chvíli se jedná i s dopravním podnikem a pracuje se na vyřešení tohoto problematického místa. Zatím se jako nejlepší varianta rýsuje instalace chytrého semaforu, který ovládá autobus a umožní zastavit vozidla v protisměru, aby mohl bezpečně projet.

Českého červeného kříže - polní cesta - tázající se ptal na stav cesty, ve které je v současné době zvýšený provoz a tím i prašnost. Jelikož se jedná o polní cestu, neměla by zde auta jezdit. Tato cesta bude projednávána ve stavební komisi.

Klesající tlak vody - Nikdo si doposud na tlak vody nestěžoval, bylo přislíbeno zjištění možných příčin tohoto stavu.

Rozpočet městské části na rok 2019

Nyní probíhá shromažďování finančních požadavků jednotlivých oblastí – komise, radní… podávají své požadavky. Zatím není vyhodnocen rok 2018. Rozpočet 2019 se bude schvalovat koncem února na zastupitelstvu.

Informace o čistírně odpadních vod - ČOV

V pátek 4.1. proběhla schůze účastníků řízení na Magistrátu hlavního města Prahy, V tuto chvíli probíhá stavební řízení, jakmile bude vydáno stavební povolení, okamžitě bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Stavba by stále měla započít v tomto roce a trvat dva roky. Čistička by tak měla zvýšit kapacitu z dosavadních 2500 připojených jednotek na 6000 jednotek. Po dokončení bude ve vlastnictví magistrátu. Čistička bude postavena tak, aby okolní obyvatele neobtěžoval zápach, a nebude hlučná, protože velká část strojního vybavení bude umístěna v podzemí. Starostka informovala, že v současné době je ČOV v havarijním stavu, nefunguje řídicí jednotka a aerobní systém, a proto je účinnost čističky snížena.

Dílčí zpráva z kontroly hospodaření za rok 2018 a informace o auditu PWC            
Další část auditu Magistrátu hlavního města Prahy proběhne 11.-22.3.2019. Do té doby je třeba přijmout nápravná opatření k nalezeným nedostatkům.

Přezkum PwC - Přezkum hospodaření MČ Praha – Lipence již začal, bude probíhat v lednu, dokončen bude v únoru. Smlouvu s PwC má na starosti zastupitel pan Michal Zahradník.

Přístavba školy

Finance - V prosinci 2018 podána žádost o dofinancování formou dotace z rezervy EU ve výši 11,9 mil. Kč, což je maximální možná výše dotace (ta je až do výše 50% celkové částky dofinancování).

V současné chvíli je třeba na dofinancování částka cca 24 mil. Kč s DPH, které budou třeba uhradit zhotoviteli stavby společnosti Subterra.

Další částkou, která bude znamenat další navýšení, je odhad výdajů ZŠ na vybavení, který nyní zpracovává paní ředitelka Krůtová. Celková částka se tedy zřejmě vyšplhá na cca 26-27  mil. Kč, podle výdajů za vybavení ZŠ. O dofinancování formou dotace do výše celkové potřebné částky bude zažádáno v lednu 2019 z Rezervy městských částí, jakmile zašle Magistrát hlavního města Prahy podmínky žádosti.

Termín - zatím stále do 25.1., v pondělí 14.1. proběhlo jednání na Magistrátu hlavního města Prahy s cílem posunu termínu dokončení stavby, nyní je zažádáno o posun do konce dubna. Současný harmonogram dokončení stavby dodaný od Subterry je do 31.3.2019.

Projekt Vybavení dílny a přírodovědné učebny

Termín posunut z 31.12.2018 na konec února. Financování zajištěno, koordinace s dodavateli vybavení a se Subterrou také.

Kamerový systém - krádeže  

Kamerový systém možná lze ve víceletém časovém horizontu, nyní v žádném případě. Důvodem je absence optického vlákna, na které je vázán Městský kamerový systém, vlastní kamerový systém je neprůchodný z důvodu zákazu shromažďování, skladování a vyhodnocování dat MČ Lipence. Celá problematika vztahující se k současné vlně vykrádání
lipeneckých domů byla konzultována s velitelkou Městské policie místního oddělení Zbraslav a s velitelem Policie ČR místního oddělení Radotín. Od obou výše zmíněných je přislíbeno přechodné navýšení hlídek – probíhá, od Policie ČR pak prošetření – probíhá. Doporučení občanům: instalace soukromých kamer snímajících vlastní pozemek, spolupráce s policií, obezřetnost a všímavost. Ve čtvrtek 24. ledna proběhne Setkání policie s občany v hasičské zbrojnici od 18:00 hodin.

Výběrová řízení                                                     
Probíhající výběrová řízení:

a) Dětské hřiště – jde o dovybavení stávajícího dětského hřiště. Otevírání obálek bylo 17.1.2019. Výhercem se stala společnost TR – Antoš s.r.o.

b) Lipenecký zpravodaj – tisk, grafika. Dvě výběrová řízení pro výběr grafika a tiskárny. Otevírání obálek bylo 17.1.2019. Výhercem pro tisk zpravodaje se stala společnost Petr Dvořák - tiskárna z Dobříše. Grafické zpracování vyhrála společnost Růžolící chrochtík, s.r.o. z Řevnic.

c) Tajemník, tajemnice – Úřad MČ Praha – Lipence hledá zaměstnance na pozici tajemníka. Termín doručení nabídek do 28.1.

d) Účetní – rozpočtář/ka. Úřad MČ Praha – Lipence hledá zaměstnance na pozici účetní – rozpočtář. Termín doručení nabídek do 28.1.

Využití jídelny a tělocvičny základní školy pro nekomerční pořádání akcí

Byl podán návrh na možnost využití jídelny a tělocvičny pro nekomerční pořádání akcí například promítání filmů, bezplatný kurz háčkování, atd. Pro návrh bylo 8 zastupitelu a 7 se zdrželo hlasování. Proti návrhu nikdo nebyl.

 

Návrh dalšího termínu zasedání ZMČ Praha Lipence: 4.2.2019

Datum vložení: 25. 1. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2019 11:11
Autor: Lukáš Veselý

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Oznámení

desaterokompostéry

přístavba zš

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 63
TÝDEN: 1002
CELKEM: 124437

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

rozhlas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1
1
2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Užitečné odkazy