...
Praha - Lipence

Podklady

Podrobný program na 10. zastupitelstvo

 1. Zahájení
 2. K zápisu z 9. zasedání zastupitelstva dne 24. 6. 2019
 3. Schválení programu pro 10. zasedání zastupitelstva
 4. Stanovení dvou ověřovatelů zápisu 10. zasedání
 5. Volba výboru pro návrh usnesení 10. zasedání
 6. Dotazy občanů – 30 minut

7. Odkup komunice od firmy Studio Invest

V oblasti ulice Na Lhotkách je třeba od firmy Studio Invest převzít komunikace a inženýrské sítě dle smlouvy z r. 2009.  Kupní smlouva na pozemky parc. číslo 2199/9 a 2199/18 mezi Studio Invest a MČ Praha-Lipence zahrnuje i veškeré inženýrské sítě. Kupní cena je 139.029,- Kč.  Peníze na úhradu těchto pozemků získá MČ Praha-Lipence od Studio Investu jako dar.

8. Svěření objízdné

Na základě výzvy ředitele odboru investičního Ing. Prajera žádá MČ Praha-Lipence o svěření stavby objízdné komunikace na pozemku č. parc 636/2.  Rada MČ Praha-Lipence doporučuje osadit komunikaci značkami V zimě se neudržuje.

9. Změny ÚP

 1. Žádost Ekospolu o změnu ÚP na pozemky parc. č. 2178/15 a 2178/39 –  o celkové výměře 2944 m2  z VV – veřejná vybavenost na OB – čistě obytné. Rada doporučuje nesouhlasné stanovisko.
                    
 2. Žádost T. P. o změnu ÚP na pozemek parc. č. 2264/57

o výměře 12.539 m2 z OP – orná půda na OB – čistě obytné. Rada doporučuje nesouhlasné stanovisko.

 1. Žádost L.J. o změnu ÚP na pozemky parc. č. 3178 a 3179  o celkové výměře 602 m2 z PZO – zahrádky a zahrádkové osady na OB – čistě obytné.
 1. Žádost Natlandu o změnu ÚP na pozemek parc. č.  2267/1 o celkové výměře 11.555 m2 z OP – orná půda na VV – veřejná vybavenost
 1. Žádost firmy Madagaskar  o změnu ÚP na pozemek parc. č.  1920/8 a 2181/17 o celkové výměře 13.646 m2. Pozemek č. parc. 1920/8 je již nyní zařazena jako OB-A  - čistě obytné (částečně PZO – zahrádky a zahrádkové osady). Pozemek 2181/17 je zařazen jako OP – orná půda/rezerva OB-A – čistě obytné. Rada doporučuje nesouhlasné stanovisko.
 1. Žádost M. a P.  S. o změnu ÚP na pozemku č. parc. 1838/2 a 1837 o celkové výměře 1884 m2 z OB-A – čistě obytné (zastavěnost 20%)  na OB-B čistě obytné čistě obytné (zastavěnost 30%).
 1. Žádost M. Ř. o změnu ÚP u pozemku 2122/1, a to z lesa na obytnou výstavbu. V červnu byla tato žádost postoupena na MHMP bez vyjádření, v červenci byly dodány žadatelkou na Radu MČ Praha-Lipence další podklady a Rada doporučila vydat souhlasné stanovisko.
 1. Podání podnětu na změnu ÚP jménem MČ Praha-Lipence na pozemky pod areálem Velkotržnice Lipence.

Zastupitelstvo v květnu podpořilo změnu ÚP pod areálem VTL, kterou podával zástupce majitelů pozemků.Nyní návrh na tuto změnu předkládá MČ Praha-Lipence.

10. Různé

1. Rada MČ Praha-Lipence schválila 4. úpravu rozpočtu kde příjmy se navyšují o 8.645.600,- Kč na 58.849.900,- Kč, výdaje o 4.589.900,- Kč na 64.418.800,- Kč a Financování se snižuje 4.055.700,- na 5.568.900,- Kč z důvodu obdržení dotace od MHMP.

2. Od 15. září nastoupila na ÚMČ Praha-Lipence nová pracovnice paní Blanka Raková místo paní Ireny Tylové. Dále od 1. září došlo k rozšíření otevíracích hodin pro veřejnost, a to v pondělí a ve středu 8:00-12:00 a 13:00-18:00 a v pátek 8:00-12:00 hodin.

3. Společnost PRE distribuce, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a  předkládá smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3237/1 v rozsahu 7 bm v rámci rozšíření distribuční soustavy NN, Praha-Lipence, Dolnočernošická č. p.443, nová SS 102.  Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1.750,- Kč.

11. Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva

12. Závěr 10. zasedání Zastupitelstva

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Oznámení

desaterokompostéry

přístavba zš

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 46
TÝDEN: 46
CELKEM: 51390

Anketa

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

v obraze
google-play-download
app-store-download

 

Užitečné odkazy