...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Časté dotazy ke změně provozovatele vodovodu a kanalizace v Lipencích

ilustrační foto

V souvislosti s přechodem na nového provozovatele se vyskytlo několik otázek a nejasností. Tady jsou nejčastější z nich.

Proč se mění provozovatel?

Až do letošního roku byla vlastníkem vodovodní a kanalizační sítě v Lipencích naše městská část. Za uplynulá léta se do vodohospodářského majetku v Lipencích investovalo jen minimálně. Vodovodní a kanalizační řady jsou ve špatném stavu, stará čistírna odpadních vod a přečerpávací stanice kanalizace dokonce v havarijním.

Letos byl veškerý vodohospodářský majetek převeden do vlastnictví hlavního města, jako je tomu v dalších částech Prahy. Převedení  tohoto majetku hlavnímu městu se připravovalo dlouhá léta a zastupitelstvo městské části o něm rozhodlo v roce 2019. Věříme, že nový vlastník dá lipenecké sítě do pořádku. První velkou investicí Prahy je výstavba nové čistírny odpadních vod, která již probíhá, a rekonstrukce nátoku a dvou přečerpávacích stanic. Další investice budou následovat. Nový správce provede také legalizaci nezkolaudovaných částí vodovodu a kanalizace a postupně i úpravu nevyhovujících vodovodních větví.

Dokud byly sítě ve vlastnictví Lipenců, smluvním provozovatelem byla 1. Vodohospodářská společnost s.r.o. S touto společností mají odběratelé vody v Lipencích uzavřené smlouvy. Se změnou vlastníka dochází ke změně provozovatele. Vodovody a kanalizace, které spravuje hlavní město, provozují Pražské vodárny a kanalizace, a.s. (PVK). S novým provozovatelem je třeba sepsat nové smlouvy.

 

Proč změnu iniciuje městská část, když smlouvu budeme podepisovat s novým poskytovatelem?

Městská část Praha-Lipence je prostředníkem a jako současný vlastník vodovodu a kanalizace pomáhá k plynulému přechodu.

 

Mohu zůstat u stávajícího provozovatele?

To bohužel není možné.

 

Stávající smlouva je pro nás stále platná, není časově omezená. Budeme muset tuto smlouvu ukončit?

Smlouva s 1. Vodohospodářskou společností je platná, dokud platí smlouva této společnosti s vlastníkem vodohospodářského majetku. Ta k 31. 12. 2021 končí.

 

Oznámení o změně provozovatele mělo přijít do poštovních schránek nebo posledního Zpravodaje, ne jen na nástěnky a facebookovou skupinu.

Informace je zveřejněna na webových stránkách, na facebookové stránce městské části, na nástěnkách. Byla také odeslána  do Mobilního rozhlasu. Zveřejnit informci ve Zpravodaji  se bohužel nepodařilo, protože v době uzávěrky nebyl jasný postup ani způsob získání informací o odběratelích. Po dohodě s PVK jsme jako první kolo zvolili tento způsob veřejného vyhlášení s tím, že kdo se nyní nepřihlásí, bude později obeslán na adresu.

 

Proč musí něco zařizovat odběratel, když nic takového neinicioval? Snad by nový provozovatel mohl rovnou zaslat návrh smlouvy dle původní a pouze v případě nějakých změn by ho měl kontaktovat odběratel?

Nový provozovatel tyto informace nemá v tuto chvíli k dispozici. Vzhledem k velkému množství předávaných odběratelů byl zvolen tento postup, aby přechod byl plynulejší a rychlejší.

 

Jaká bude cena vodného a stočného od nového provozovatele?

Kalkulace na rok 2022 bude schválena Magistrátem hlavního města ke konci letošního roku. Ceny v sítích provozovaných PVK platné v roce 2021 jsou uvedeny zde: https://www.pvk.cz/vse-o-vode/cena-vodneho-a-stocneho.

 

Proč na jednu nemovitost nestačí jedna zastupující osoba?

To je dáno zákonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. §2 odst. 6 stanovuje, že „odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak“. Pokud má stavba více vlastníků, například je ve společném jmění manželů, smlouvu uzavírají všichni vlastníci.

 

Bude vyúčtování chodit všem osobám uvedeným v nové smlouvě?

Bude chodit na toho, kdo je uveden jako kontaktní osoba.

 

Formulář je zbytečně podrobný a strašně dlouhý. Pokud mě chtějí jako zákazníka, mohou mi zavolat a vyplnit formulář sami?

Pracovníci PVK vám s vyplněním rádi pomohou. Pokud nemůžete dorazit na úřad městské části  Praha-Lipence v úředních hodinách, kdy je zástupce PVK přítomen, můžete zavolat na call centrum PVK na číslech 601 274 274 nebo 840 111 112. 

 

Kontaktní informace úřadu městské části

Adresa: K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence

Telefon na podatelnu: 257 921 167

Úřední hodiny:

Pondělí:  8:00-12:00 a 13:00-18:00

Středa:    8:00-12:00 a 13:00-18:00

 

Podle současného provozovatele 1. Vodohospodářské společnosti s.r.o. musí nejprve dojít k závěrečnému odečtu stávajících odběrů a k ukončení smlouvy s odběrateli. Kdy se tak stane?

K závěrečnému odečtu musí samozřejmě dojít. Odečty by měl provést stávající provozovatel k 31. 12. 2021. Budeme doporučovat odběratelům, aby si udělali kontrolní odečet, nejlépe i s fotografií. Stav bude zároveň sloužit k vyúčtování a poté také jako startovní stav u nového provozovatele.

 

Podle 1.VHS se o přesném datu změny provozovatele stále jedná. Městská část však tvrdí, že ke změně dojde k 31. prosinci 2021. Jak to tedy je?

Platnost smlouvy MČ s 1. VHS vyprší k 31. 12. 2021.

Datum vložení: 27. 10. 2021 14:40
Datum poslední aktualizace: 27. 10. 2021 14:40
Autor: Ivana Žáková

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní rozhlas

rozhlas

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Koronavirus

Koronavirus

Užitečné odkazy