...
Praha - Lipence

MČ Praha-Zbraslav vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru financí a rozpočtu

Tajemník městské části Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 25. 3. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: vedoucí Odboru financí a rozpočtu

Druh – náplň práce:

Vedoucí úředník státní správy a samosprávy:

Rozpočet MČ – příprava, sestavení, úpravy, kontrola plnění, rozbory

Kontrolní činnost – kontrola hospodaření MČ a příspěvkových organizací

Finanční řízení projektů MČ

Vedení agendy pojištění

Činnosti související s řízením odboru ÚMČ – vedení zaměstnanců, metodická pomoc, kontrolní činnost

Místo výkonu práce:

Úřad městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464,

156 00 Praha-Zbraslav

Platové zařazení:

11. třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

(dle dosaženého vzdělání)

Předpokládaný termín nástupu:

od 1. 6. 2019, popřípadě dohodou

Pracovní úvazek:                              

celý pracovní úvazek na dobu neurčitou

se zkušební lhůtou 6 měsíců

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

 

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících,
 • ovládá jednací jazyk,
 • splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:

 • VŠ v magisterské nebo bakalářské vzdělání, nejlépe ekonomického směru nebo středoškolské vzdělání ekonomického směru s maturitou,
 • znalost zákonů č. 563/1991 Sb., č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • Č. 235/2004 Sb., o DPH; vyhlášek 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, č. 410/2009 Sb., pro vybrané účetní jednotky, č. 383/2009 Sb., pomocný analytický přehled,
 • znalost programu GINIS (GORDIC) výhodou,

 

 • Výhodou:
  - ZOZ při finančním hospodaření Územních samosprávných celků a jeho přezkumu,
  - zkušenosti s finančním řízením investičních projektů a dotačním financováním,
  - účetní praxe,
 • dobrá znalost práce na PC,
 • komunikační schopnosti,
 • zodpovědnost, samostatnost, analytické myšlení, flexibilita.

Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V případě občanů narozených před 1. prosincem 1971 dále:

 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
 • ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

Nabízíme:

 • stabilní pracovní prostředí,
 • zajistíme v plném rozsahu vstupní a odborné vzdělávání k výkonu dané agendy,
 • zajistíme v plném rozsahu průběžné vzdělávání.

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku doručte nejpozději do 26. 4. 2019 do 12 hodin buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha- Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha-Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav.

Přihlášku odevzdejte v zalepené obálce, označené slovy „VŘ – vedoucí OFR“

Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

Vyhlašovatel má právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto výběrové řízení zrušit.

 

V Praze-Zbraslavi dne 25. 3. 2019

 

 Petr Janeček

Tajemník Úřadu městské části Praha-Zbraslav

Přílohy

VŘ - vedoucí OFR - 2

VŘ - vedoucí OFR - 2.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,19 kB
Datum vložení: 28. 3. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2019 9:18
Autor: Lukáš Veselý

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Oznámení

desaterokompostéry

přístavba zš

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 177
TÝDEN: 803
CELKEM: 93494

Anketa

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

v obraze
google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
1
28 29 30 31 1 2

Užitečné odkazy