...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Úspěch Lipeneckého zpravodaje

zpravodaj

Lipenecký zpravodaj se zúčastnil soutěže o nejlepší radniční periodikum. V kategorii 2 – 10 tis. obyvatel jsme se v krajském kole umístili na 3. místě. V soutěži s celostátní účastí se naše periodikum umístilo na 17. místě z 69 účastníků, jedná se tedy o kvalitní a výborně hodnocený zpravodaj.

Z hodnocení poroty citujeme:
“Zpravodaj přináší výrazně nadprůměrné množství informací týkajících se činnosti radnice. Přináší ekonomické přehledy rozpočtu, rozhodnutí zastupitelstva, způsob nakládání s městským majetkem, informace o výběrových řízeních, o plánovaných investicích a podobně. To zdaleka není vždy a všude automatické. Některé zpravodaje sklouzávají do podoby lehkých zpráv o tom, kde se konala kulturní či sportovní akce, omezují se na zprávy o činnosti místních spolků či školských zařízení, což sice může být považováno za čtenářsky atraktivní, ale z hlediska transparentnosti činnosti politického vedení města i úřednického aparátu, to příliš hodnotné informace nejsou. Hodnocené periodikum naopak informace o činnosti radnice považuje za důležité, což je pozitivní a obyvatelům města to dává možnost mít zejména o hospodaření města dostatek aktuálních informací. Ty jsou navíc předkládány v přehledné formě.

Zpravodaj obsahuje praktické informace, které mají přehledný a čistý zlom. Ve zpravodaji je díky tomu vše potřebné, co obyvatel města potřebuje vědět (poplatky, důležité termíny, změny atd.), a nemusí proto tak bedlivě sledovat například web města či úřední desku - ve zpravodaji najde vše na jednom místě.

Zpravodaj není zneužívaný k propagaci politických představitelů. Zveřejňované fotografie je nezachycují nikterak často, nejsou zneužívány úvodníky k zabrání titulní strany.

Z hlediska textů jsou noviny nadprůměrné, články jsou po stránce stylistické dobře zpracované, volba témat je velmi rozmanitá, titulky upoutávají.

Obálka zpravodaje je magazínového typu, s jednou ústřední fotografií, která většinou vystihuje hlavní téma zpravodaje, případně jde o aktuální reportážní snímek. Tím, že jsou fotografie umísťované na obálku zpravidla poměrně kvalitní, jsou obálky velmi vydařené a dokáží upoutat na první pohled. Dojem umocňuje moderní a decentní záhlaví. Fonty jsou zde volené vhodně, městský znak je zakomponován citlivě. Barvy záhlaví jsou na pohled příjemné a jsou dobře volené i vzhledem k papíru, na který je magazín tištěn.

On-line archiv zpravodaje je kvalitní a funkční, grafické zpracování je přehledné a čisté, výborně volené fonty, úprava titulků a popisků fotografií.

Hodnocení nás těší a vnímáme i velký prostor pro vylepšení. Porota nám doporučuje vice edukativního obsahu - vice o historii města či okolí, enviromentální osvětu, místopisné zajímavosti apod., zatraktivnění zpravodaje zábavním obsahem, např. křížovkou, Sudoku, hádankou, soutěží, recepty apod. a navrhuje nám také větší rozsah stránek.

Doporučení si bereme k srdci a již v příštím čísle Lipeneckého zpravodaje se můžete těšit na nějakou tu novinku.

Datum vložení: 29. 6. 2020 22:23
Datum poslední aktualizace: 29. 6. 2020 22:29
Autor: Ivana Žáková

Užitečné odkazy