...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa silničář

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa silničář 1

Městská část Praha – Lipence vyhlašuje dne 3. dubna 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: silničář (podle přílohy k nařízení, část 2., díl 2.01. - Doprava 02. SILNIČÁŘ, 5. platová třída, Nařízení vlády č. 222/201

Pracovní poměr na dobu: neurčitou s tří měsíční zkušební dobou
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek (40 hod. týdně)
Místo výkonu práce: Praha Termín nástupu: IHNED, popř. nebo dle dohody
Platové zařazení: 5. platová třída podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, příloha č. 1
platové rozpětí od 16 130,- do 23 510,- Kč, dle započitatelné praxe)
po skončení zkušební doby možnost přiznání osobního příplatku až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě
Zaměstnanecké benefity:
- příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření nebo příspěvek na životní pojištění
- příspěvek na rekreaci
- příspěvek na kulturní, tělovýchovně a sportovní akce
- příspěvek na obědy
Rozsah vykonávané práce:
- čistění a hloubení příkopů a strojní sekání travních porostů, jak v příkopech, tak na ostatních pozemcích v majetku nebo svěřených do správy MČ Praha-Lipence
- řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel v majetku MČ Praha-Lipence, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
- údržba zeleně MČ Praha-Lipence formou sekání, hrabání a odvozu trávy z veřejných ploch, seřezávání větví stromů, keřů a náletových dřevin
- čištění komunikací a ploch od nečistot všeho druhu, seškrabováním shrnováním, mytím apod., včetně odvozu odpadů a udržování průchodnosti a odtoku dešťových vod odpadovými kanálky
- v zimním období ruční a strojové odklízení sněhu z komunikací a chodníků v MČ Praha-Lipence
- vyprazdňování odpadkových košů a košů na psí exkrementy
- zajištění chodu a provozu sběrného místa MČ Praha-Lipence
- provádění drobných údržbářských prací na majetku MČ Praha-Lipence
- v případě potřeby další práce podle konkrétních pokynů a úkolů starostky, místostarosty, tajemníka úřadu či referenta stavebního úseku MČ Praha-Lipence
Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, který splňuje podmínky:
- občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, který ovládá český jazyk a dosáhl věku 18 let
- dosáhl minimálně středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání
- držitel řidičského oprávnění min. skupiny „B“
- způsobilost k právním úkonům
- trestní bezúhonnost
- zdravotní způsobilost k požadovanému výkonu práce
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území České republiky, jde-li o cizího státního příslušníka
- telefonní spojení a e-mailovou adresu
- datum a podpis
K přihlášce je nutné přiložit:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
Výhodou:
- manuální zručnost a časová flexibilita
- znalosti a zkušenosti práce se zahradní technikou (sekačky, křovinořezy, plotové nůžky)
- zkušenosti s řízením a obsluhou komunálních vozidel
Zájemci se mohou přihlásit na:
Úřadu Městské části Praha-Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence
Případné doplňující informace poskytne tajemník úřadu MČ Praha – Lipence Ing. Petr Jindra tel.: 257 921 167.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení, kdykoliv k jeho průběhu.

Přílohy

Vvyhlášení výběrového řízení - silničář, údržba zeleně a komunikací.pdf

Vvyhlášení výběrového řízení - silničář, údržba zeleně a komunikací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 135,84 kB
Datum vložení: 26. 4. 2023 22:21
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2023 22:30
Autor: Ing. Petr Jindra

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy