...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Výběrové řízení MČ Praha 18

Výběrové řízení MČ Praha 18 1

Městská část Praha 18 vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Příborská Příborská 514, 199 00 Praha 9 Letňany

Předpokládaný nástup 01.04.2022
Předpoklady a požadavky pro výkon vedoucího pracovního místa ředitele/ky MŠ:

 • odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • minimálně tříletá praxe v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonům ve znění pozdějších předpisů
 • bezúhonnost
 • znalosti v oblasti řízení školství dle § 5 odst. 2 nebo 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonům ve znění pozdějších předpisů
 • zdravotní způsobilost
 • znalost českého jazyka
 • organizační a řídící schopnosti

K přihlášce uchazeč/ka doloží:

 • úředně ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání)
 • doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., ., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonům ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení pracovního zařazení, potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis opatřený datem a podpisem uchazeče
 • vizi a koncepci rozvoje příspěvkové organizace MŠ Příborská (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu A4)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • u uchazečů/ek narozených před 01.12.1971 čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých

funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,

 • originál, popř. ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší než 2 měsíce)

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů/ek se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu :
Úřad MČ Praha 18
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Bechyňská 639
199 00 Praha 9 Letňany
nebo doručené osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 18 nejpozději do 7. února 2022 do 12:00 hodin v zalepené obálce s označením: „Konkursní řízení MŠ Příborská – NEOTVÍRAT“
Případné další dotazy zodpoví tajemnice konkursní komise Bc. Marcela Horešovská, e-mail: marcela.horesovska@letnany.cz, tel: 284 028 195

Přílohy

Městská část Praha 18 text veřejného vyhlášení II.docx.pdf

Městská část Praha 18 text veřejného vyhlášení II.docx.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 234,5 kB
Datum vložení: 20. 1. 2022 23:34
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2022 0:00
Autor: Lukáš Veselý

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Strategický plán rozvoje Lipenců

Strategický plán rozvoje Lipenců

Užitečné odkazy