...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

MČ Praha-Zbraslav hledá nové posily

MČ Praha-Zbraslav hledá nové posily

Tajemník Městské části Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 18. 11. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Referent Odboru kancelář tajemníka – PR (Public Relations)

Baví Vás komunální politika a témata s ní spojená? Máte chuť využít své komunikační dovednosti a pracovat ve flexibilním a tvůrčím týmu samosprávy a úřad? Přijměte naši nabídku ke spolupráci. Jsme otevřená radnice, která naslouchá svým občanům a chce s nimi udržovat oboustrannou komunikaci – zajímavou i zábavnou. Hlavním úkolem této pozice je nastavit a vést komunikaci s občany - zajistit informovanost prostřednictvím všech komunikačních kanálů a zapojit občany do dialogu. Přidejte se do týmu komunikace Městské části Praha-Zbraslav.

Druh – příklad náplně práce:

Referent veřejné samosprávy – pro oblast PR. Zajišťuje prezentaci a propagaci MČ Praha-Zbraslav. Vytváří a administruje oficiální webový portál MČ Praha-Zbraslav a sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, atd.). Koordinace a zajištění tiskových výstupů MČ Praha-Zbraslav. Podílí se na utváření image ÚMČ Praha-Zbraslav. Vytváří a hlídá naplňování komunikačních strategie ÚMČ Praha-Zbraslav. Zavádí a řídí procesy participace.

Místo výkonu práce:

Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav;

Platové zařazení:

9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění;

Předpokládaný termín nástupu:

od 1. 1. 2020, popřípadě dohodou;

Pracovní úvazek:

celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce.

 

Důležitý je pro nás Váš potenciál a schopnosti. Dáme prostor pro učení se a poskytneme podporu.  Musíme naplnit požadavky, které jsou nezbytné pro práci ve veřejné správě.

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 •  
 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 •  
 • dosáhla věku 18 let;
 •  
 • je způsobilá k právním úkonům;
 •  
 • je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících;
 •  
 • ovládá jednací jazyk;
 •  
 • splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:

 

 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
 • výhodou praxe v oblasti státní správy a samosprávy
 • schopnost odolávat stresu a časovému tlaku
 • organizační schopnosti
 • výborná znalost práce na PC, orientace na internetu
 • zkušenosti z práce se sociálními sítěmi
 • výborné komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • zodpovědnost, samostatnost, analytické myšlení, flexibilita
 • jazykové znalosti (AJ/NJ) výhodou
 • znalost místních reálií výhodou

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  

jméno, příjmení a titul uchazeče;

 •  

datum a místo narození uchazeče;

 •  

státní příslušnost uchazeče;

 •  

místo trvalého pobytu uchazeče;

 •  

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;

 •  

datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 •  

profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;

 •  

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;

 •  

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nabízíme:

 • Stabilní pracovní prostředí
 • Osobní ohodnocení, odměny
 • Stravenky
 • Příspěvek na dopravu
 • Příspěvek na dovolenou
 • Zajistíme v plném rozsahu vstupní i průběžné odborné vzdělávání k výkonu dané agendy

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, nejpozději do 20. 12. 2019 do 12:00 hodin, v zalepené obálce označené slovy

 

„VŘ - Referent Odboru kancelář tajemníka - PR“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Praha-Zbraslav dne: 18. 11. 2019

Petr Janeček

tajemník Úřadu městské části Praha-Zbraslav

Přílohy

VŘ - referent Odboru kancelář tajemníka - PR - 18. 11. 2019 - ok.docx

VŘ - referent Odboru kancelář tajemníka - PR - 18. 11. 2019 - ok.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 30,13 kB
Datum vložení: 19. 11. 2019 22:57
Datum poslední aktualizace: 19. 11. 2019 23:19
Autor: Lukáš Veselý

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

rozhlas

Užitečné odkazy