...
Praha - Lipence

MČ Praha-Zbraslav vyhlašuje výběrové řízení na pozici Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu

Tajemník Městské části Praha – Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 6. 5. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu

Druh – příklad náplně práce:

 • Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.

Místo výkonu práce:

Úřad městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav;

Platové zařazení:

10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění;

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 6. 2019, popřípadě dohodou;

Pracovní úvazek:

celý pracovní úvazek na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;
 • dosáhla věku 18 let;
 • je způsobilá k právním úkonům;
 • je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících;
 • ovládá jednací jazyk;
 • splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:

 • středoškolské vzdělání ekonomického směru zakončené maturitní zkouškou,
 • minimálně 2 roky účetní praxe;
 • znalost zákonů č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; vyhlášek: č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě; č. 410/2009 Sb., k účetnictví pro vybrané účetní jednotky; č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech; atp.
 • výhodou znalost programu GINIS (GORDIC);
 • výhodou praxe v oblasti veřejné správy (výhodou znalost účetních pravidel Hlavního města Prahy)
 • dobrá znalost práce na PC;
 • komunikační schopnosti;
 • zodpovědnost, samostatnost, analytické myšlení, flexibilita.

Uchazeč podá písemnou přihlášku (jako samostatný dokument), která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození uchazeče;
 • státní příslušnost uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V případě občanů narozených před 1. prosincem 1971 dále:

 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.;

Nabízíme:

 • Stabilní pracovní prostředí
 • Osobní ohodnocení, odměny
 • Stravenky
 • Příspěvek na dopravu
 • Příspěvek na dovolenou

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav, nebo poštou na adresu: Úřad městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav, nejpozději do 27. 5. 2019 do 12:00 hodin, v zalepené obálce označené slovy

„Hlavní účetní  - OFR“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu

 

Praha-Zbraslav dne: 6. 5. 2019

Přílohy

VŘ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,55 kB
Datum vložení: 14. 5. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2019 8:24
Autor: Lukáš Veselý

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Oznámení

desaterokompostéry

přístavba zš

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 177
TÝDEN: 803
CELKEM: 93494

Anketa

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet

rozpočet
Informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

v obraze
google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
1
28 29 30 31 1 2

Užitečné odkazy