...
Praha - Lipence
Praha - Lipence

Obědy

Přihlášení obědů

K příhlášení obědů je potřeba si s sebou vzít platný občanský průkaz, důchodový výměr od ČSSZ. 

Platby obědů

Platby vždy zpětně tj. do 15. dne následujícího měsíce převodem na účet 2000693379/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte vždy své příjmení, nebo hotově na ÚMČ Praha-Lipence u paní Rakové.

Změnit dodavatele obědů lze vždy k 1. dni v měsíci. Nahlášení na ÚMČ, prosíme nejpozději do 5ti pracovních dní před uskutečněním změny. 

Seznam dodavatelů

Dodavatel Cena za oběd Doprava Příspěvek od MČ Cena celkem
Ivo SYNEK  73,- Kč  25,- Kč 20,- Kč 78,- Kč
VORECH spol. s r.o. 98,- Kč zdarma 20,- Kč 78,- Kč


Ivo Synek - výběr z nabídky dvou jídel, nutné si zajistit dvě sady "jídlonosičů".

Vorech s.r.o. - výběr z nabídky tří jídel, dodává do jednorázových plastových misek.  

Kontakty na dodavatele

VORECH spol. s r.o. :
email: info@ukubicku.cz
rozvoz: p. Chomát tel. 605 585 558
dodavatel: p. Voříšek tel. 608 422 244

Ivo SYNEK:
e-mail: ivo.synek@seznam.cz
rozvoz: pí. Vágnerová tel. 605 478 307
dodavatel: p. Synek tel. 777 169 063

Adresa

K Obci 47
15531, Praha 5 - Lipence

Osoby

Raková Blanka

Platby a registrace obědů

Dani Romana

zástup v době nepřítomnosti

Užitečné odkazy